مقدماتی فروش بلیط

مقدماتی فروش بلیط

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

پیشرفته فروش بلیط

پیشرفته فروش بلیط

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

سیستم رزرویشن و صدور بلیط الکترونیکی

سیستم رزرویشن و صدور بلیط الکترونیکی

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

سیستم رزرویشن آمادئوس

سیستم رزرویشن آمادئوس

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

نرخ آمادئوس

نرخ آمادئوس

حضوری- آنلاین

اطلاعات دوره

آموزش عمومی مهمانداری

آموزش عمومی مهمانداری

حضوری

اطلاعات دوره

صدور  بلیط الکترونیک آمادئوس

صدور بلیط الکترونیک آمادئوس

حضوری - آنلاین

اطلاعات دوره

تمرینات عملی مواجهه با حالات اضطراری در پرواز (SEPT)

تمرینات عملی مواجهه با حالات اضطراری در پرواز (SEPT)

حضوری

اطلاعات دوره

آشنایی با  خدمات فرودگاهی (توجیهی خدمات فرودگاهی)

آشنایی با خدمات فرودگاهی (توجیهی خدمات فرودگاهی)

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش کمک‌های اولیه

آموزش کمک‌های اولیه

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش تایپ هواپیما

آموزش تایپ هواپیما

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش فاکتورهای انسانی (CRM)

آموزش فاکتورهای انسانی (CRM)

حضوری

اطلاعات دوره

آموزش کالاهای خطرناک

آموزش کالاهای خطرناک

حضوری

اطلاعات دوره

کنترل مدارک سفر

کنترل مدارک سفر

حضوری - آنلاین

اطلاعات دوره

خدمات رمپ

خدمات رمپ

حضوری

اطلاعات دوره

ایمنی زمینی

ایمنی زمینی

حضوری

اطلاعات دوره

اصول رانندگی در رمپ

اصول رانندگی در رمپ

حضوری

اطلاعات دوره

برنامه‌ریزی شرایط اضطراری

برنامه‌ریزی شرایط اضطراری

حضوری

اطلاعات دوره

سیستم مدیریت ایمنی سطح 1

سیستم مدیریت ایمنی سطح 1

حضوری

اطلاعات دوره

امنیت ویژه کادر پرواز

امنیت ویژه کادر پرواز

حضوری

اطلاعات دوره

صفحه 1 از 9ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  بعدی   انتها