زبان انگلیسی

دوره های عمومی شامل گرید 1 زبان انگیسی تا گرید 14 زبان می باشد. دوره های تخصصی نیز شامل English for Meetings، English for Socializing، English for Negotiating، English for Marketing & Advertising، English for Human Resources، English for Customer Care، Conversation 1-2-3،  English for Cabin Crew، For cabin crew Announcement، LPR(Extensive Course)-Level 4 ،LPR (Intensive Course) - Level 4 ،LPR(Crash Course) - Level 4، Introduction to LPR Exam، LPR Exam ،کلاس آمادگی آزمون IELTS ،کلاس فرانسه و آلمانی می باشد.

تماس با واحد زبان انگلیسی

دوره‌های معارف اسلامی

مباحث اعتقادی، صيانت از حقوق شهروندی، صيانت از حريم عفاف و حجاب، اهميت جايگاه خانواده در اسلام، تفسير موضوعی قرآن، روخوانی و روان خوانی قرآن، تجويد قرآن، دوره آموزش اخلاق سازمانی، شناخت ارزش‌­های اخلاقی، رفتار سازمانی با رويكرد اسلامی، احكام اسلامی و مبانی مديريت اسلامی، از جمله آموزش­‌هايی است كه به منظور آگاهی بيشتر در زمينه‌­های مختلف معارف اسلامی و رشد فضايل اخلاقی، فرهنگ پذيری و بهينه سازی روابط انسانی در سازمان، توسط اين گروه آموزشی ارائه می‌­گردد. علاوه بر دوره‌­های فوق، آموزش فرهنگ و معارف اسلامی به منظور تامين نيازهای آموزشی - اسلامی همكاران، اقدام به برگزاری كارگاه‌ها و سمينارهای آموزشی مورد نياز می نمايد.

تماس با واحد دوره‌های معارف اسلامی

دوره‌های مدیریتی و نرم افزاری

دوره­‌های اصول مدیریت، مديريت، مدیریت تغییر، مدیریت تحول، مدیریت بحران، رفتار سازمانی، آشنايی با نرم­ افزارهای کامپیوتری، حسابداری مقدماتی، حسابداری آژانس، مدیریت مالی، انبارداری و تداركات، كيترينگ، آشپزی، قنادی، دوره‌های بهداشت، دوره‌های آشنایی با تجهیزات و ایمنی تجهیزات کیترینگ، آموزش مسئولين دفاتر، آمار، روش تدريس و برنامه ريزی آموزشی برای فراگیران در اين واحد برگزار می‌گردد.


تماس با واحد دوره‌های مدیریتی و نرم افزاری

انواع آموزش ها

نوع دوره خود را انتخاب کنید

دوره‌های منابع انسانی

دوره‌های منابع انسانی

مشاهده دوره ها

دوره‌های مديريت مالی و حسابداری

دوره‌های مديريت مالی و حسابداری

مشاهده دوره ها

دوره‌های مدیریت خرید و تداركات

دوره‌های مدیریت خرید و تداركات

مشاهده دوره ها

دوره‌های كيترينگ

دوره‌های كيترينگ

مشاهده دوره ها

دوره‌های مديريت فناوری و تكنولوژی

دوره‌های مديريت فناوری و تكنولوژی

مشاهده دوره ها

دوره‌های معارف اسلامی

دوره‌های معارف اسلامی

مشاهده دوره ها

دوره روش تدریس

دوره روش تدریس

مشاهده دوره ها

دوره زبان عمومی

دوره زبان عمومی

مشاهده دوره ها

دوره زبان تخصصی

دوره زبان تخصصی

مشاهده دوره ها