فروش روزانه کلیه ضایعات برگشتی از پرواز و استحصالی مربوط به کیترینگ و سلف سرویس ادارات مرکزی "هما" واقع در فرودگاه مهرآباد و کیترینگ و سلف سرویس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چهارشنبه، 04 بهمن 1402 - 10:28
آرشیو مزایدات