حوزه ریاست سازمان

شمس الدین فرزادی‌پور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"

معاونین مدیر عامل 

محمدرضا عطایی علمداری

معاون مهندسی و تعمیرات

محمدرضا محمدی

معاون خدمات فرودگاهی

محمدرضا باصریان

معاون مدیرعامل عملیات

بهروز رئیسی

معاون بازرگانی و عملیات شعب

مراد مطهر

مدیر کل حوزه مدیریت 

سعید مهاجر

مدیر کل حراست

سیدمحمد هاشمی

معاون پشتیبانی

اکبر قریب زاده

معاون مالی

---- 

معاون منابع انسانی

طاهر عبدالحی 

عضو هیئت مدیره

مدیران کل سازمان

محمدحسین شهداد

عضو هیئت مدیره و 

رئیس مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

فاطمه روغنی

مدیر کل حسابرسی داخلی

فاطمه اردیبهشت

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

حسام قربانعلی

مدیر کل روابط عمومی

امیر هوشنگ عبدی

عضو هیئت مدیره و

مدیر کل ایمنی و تضمین کیفیت


حسین منصوریان

مدیر کل برنامه ریزی و مدیریت سیستم اطلاعات

مژگان معراج

مدیر کل کیترینگ

سید رسول طباطبایی 

مدیر کل حقوقی

علی هادی

مدیرکل نظارت و بازرسی

ابوذر جعفری

مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران

حسن قاسمی

سرپرست هسته گزینش