قوانین و مقررات پروازی

1. کلیه عملیات خرید بلیت در این سامانه مشمول قوانین جاری تجارت الکترونیک بوده و هرگونه تخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. خریدار بدینوسیله اظهار می نماید که از کلیه قوانین و مقررات خرید بلیت آگاهی کامل دارد. 

2. هنگام درج اطلاعات و تشکیل رزرو، اطلاعات اساسی مسافر همچون نام و نام خانوادگی، مسیر پرواز، ساعت پرواز، تاریخ سفر، باید به صورت صحیح وارد گردد. 

3. بلیت خریداری شده، متعلق به مسافری است که مشخصاتش در سیستم وارد شده است و غیر قابل انتقال به غیر می‌باشد. در صورت عدم تطابق نام مسافر در بلیت و کارت شناسایی، مسافر در فرودگاه پذیرش نخواهد شد. همچنین هیچگونه تغییر و اصلاح نام پس از صدور بلیت امکان پذیر نبوده و برای اصلاح اطلاعات، دفتر صادرکننده بلیت می‌بایست بلیت را با هزینه های مربوطه استرداد و براساس نرخ روز مجدداً صادر نماید. 

4. از آنجایی که پذیرش مسافران در فرودگاه فقط با ارائه و تطبیق مندرجات کارت ملی یا گذرنامه با بلیت امکان پذیر می باشد، لذا کلیه اطلاعات فردی بصورت صحیح و واقعی از مسافر دریافت (حضوری و غیرحضوری) و در سیستم ثبت گردد. قبل از صدور بلیت، دفتر صادرکننده بلیت می بایست تایید صحت اطلاعات (نام، نام خانوادگی، شماره کارت ملی، شماره گذرنامه، تاریخ تولد، اعتبار گذرنامه و...) را با مسافر انجام دهد. همراه داشتن این مدارک برای صدور کارت پرواز الزامی می باشد.

5. مسافران ایرانی که دارای دو گذرنامه (ایرانی و خارجی) می باشند، بلیت براساس مشخصات فردی مندرج در گذرنامه خارجی آنان صادر گردد. 

6. محدوده No show در شبکه پروازی "هما" (داخلی و بین المللی) 24 ساعت قبل از پرواز می باشد. 

7. اطلاع رسانی در خصوص تغییر زمان یا ابطال پرواز، از طریق پیام کوتاه(SMS) و یا پست الکترونیکی (Email) صورت میپذیرد، لذا مسئولیت صحت اطلاعات تماس مسافر اعم از شماره موبایل/شماره ثابت در مبدا و مقصد و آدرس ایمیل در کلیه پروازهای داخلی و خارجی به عهده دفتر صادرکننده بلیت و مسافر می باشد. دفاتر صادرکننده بلیت می توانند به منظور اصلاح شماره موبایل و آدرس پست الکترونیک مسافر به قسمت Contact detail مراجعه نمایند. 

8. در زمان وارد نمودن شماره پاسپورت، حرف و اعداد به صورت کامل ثبت شود. بدیهی است تمام مسئولیت و جرایم ناشی از عدم درج اطلاعات مکفی و یا اشتباه در بلیت به عهده دفتر صادرکننده بلیت و مسافر می باشد. 

9. به لحاظ تعرفه بلیت، مسافر نوزاد کمتر از دو سال سن، مسافر کودک بین دو تا دوازده سال و مسافر بزرگسال بیش از دوازده سال در نظر گرفته می شود . بدیهی است در صورت بروز هر گونه اشتباه در وارد کردن رده سنی و تاریخ تولد مسافران، از سوار شدن مسافر به هواپیما جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت آن با دفتر صادر کننده بلیت خواهد بود. صدور بلیت نوزاد و کودک در شبکه پروازی"هما" بدین ترتیب است که سن مسافر در طول مسافرت، ملاک تعیین نوع مسافر و نرخ بلیت در رفت و برگشت است. 

10. تمام زمان های مندرج در رزرو و بلیت مسافر، به وقت محلی می باشد. 

11 حداقل زمان لازم برای حضور مسافر در فرودگاه جهت پذیرش در پروازهای داخلی یک ساعت و نیم و در پروازهای بین المللی سه ساعت قبل از پرواز است. 

12. تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای داخلی با مبدا یا مقصد تهران از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و کلیه پروازهای بین المللی با مبدا یا مقصد تهران از فرودگاه امام خمینی انجام خواهد شد. 

13. حداقل زمان مورد نیاز جهت پروازهای اتصالی در تهران، بشرح ذیل میباشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت زمان مورد نیاز در هنگام تشکیل رزرو، مسئولیت هر گونه خسارت به عهده دفترصادرکننده بلیت خواهد بود. 

• پرواز بین المللی به پرواز بین المللی IKA به IKA سه ساعت 

• پرواز بین المللی به پرواز داخلی IKA به THR پنج ساعت 

• پرواز داخلی به پرواز بین المللی THRبه IKA پنج ساعت 

• پرواز داخلی به پرواز داخلی THR به THR دو ساعت 

14. مسافرانی که اقامت کشور مقصد را ندارند، می بایست پاسپورت آنان در پروازهای بین المللی از شروع سفر دارای حداقل 6 ماه اعتبار باشد. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم توجه به اعتبار پاسپورت بر عهده دفتر صادرکننده بلیت خواهد بود. همچنین دفتر صادرکننده بلیت موظف است بلیت مسافر را مطابق ویزای گرفته شده مسافر صادر نماید. 

15. بلیت یک طرفه به مسافرانی تعلق میگیرد که دارای ویزای تایپ D، اقامت و یا پاسپورت کشور مقصد را دارند. 

16. دفتر صادرکننده بلیت موظف است در صورت هرگونه تغییر در رزرو آنان از جانب "هما" (ابطال، تعجیل، تاخیر)، نسبت به تعیین تکلیف برنامه سفر مسافران و کوپن های پروازی باقیمانده اقدام نمایند. 

17. در صورت عدم رعایت توالی کوپن های پروازی، بلیت بلا استفاده و صرفا با هزینه های مربوطه قابل استرداد خواهد بود. 

18. استرداد بلیتها به دلیل حذف شدن اطلاعات و جزئیات از سیستم از زمان صدور تا یکسال امکان پذیر می باشد. 

19. دفاتر صادرکننده بلیت ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻢ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻠﯿﺖ ﺻﺎدره، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ (ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ، ﻋﻮارض، ﻗﻮاﻋﺪ اﺑﻄﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ)، ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. هرگونه تغییری میبایست با تعویض بلیت و هزینه های مترتبه صورت گیرد (Rescheduling). در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎ ﺑﯿﻦ "هما" و دفاتر خدمات مسافرت هوایی مراتب تابع مقررات و قرارداد ذیربط می باشد.

20 . استفاده از خدمات خاص شامل تجهیزات پزشکی مثل اکسیژن در حین پرواز، حمل مسافر بصورت خوابیده در پرواز (Stretcher) صرفا در دفاتر فروش "هما" امکان پذیر می باشد. 

21. همراه داشتن مجوزپرواز از مرکز پزشکی هوایی "هما" در موارد زیر الزامی می باشد: 

• a. خانم های باردار(بالای 28 هفته)، افرادی که دچار بیماری های قلبی ـ عروقی، تنفسی، صرع، آنمی و دیابت می باشند. 

• b. بیمارانی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند. 

• c. بیماران دیالیزی و مسافرانی که در طول سفر نیاز به کمک شخص دیگری داشته باشند و یا هر نوع شرایطی که سبب منع سفر هوایی گردد. 

• d. بیماران می بایست داروهای مورد نیاز خود را در طول سفر در داخل کیف دستی خود به همراه داشته باشند. 

• e. جهت ارتباط با مرکز پزشکی هوایی "هما" می توانید با شماره تلفن های46624322 تماس حاصل نمایید. 

22. کلیه پروازهای هواپیمایی "هما" (داخلی و خارجی)، مقررات تغییر تاریخ، کنسلی بلیت و حداکثر بار مجاز با توجه به کلاس نرخی، متغیر می باشد. اعلام مقررات بلیت قبل از صدور بلیت به مسافر و درج در رسید مسافر، الزامی می باشد. 

23. با رعایت بار مجاز درج شده در بلیت مسافران، وزن هر جامه دان در پروازهای "هما" نباید بیشتر از 23 کیلوگرم باشد. همچنین حداکثر وزن بار دستی قابل حمل در کابین اکونومی 5 کیلوگرم و در کابین "هما" کلاس 7 کیلوگرم می باشد. در پروازهای ترکیبی و ادامه مسیر با سایر شرکت ها، شرایط متفاوت و تابع مقررات متقابل است. 

24. به منظور اطلاع رسانی و جلوگیری از مشکلات بعدی، در صورت مفقودی و یا خسارت بر جامه دان مسافر در طول سفر، مسافران می بایست در تمامی فرودگاه‌های داخلی و بین‌المللی گزارش مربوطه را قبل از ترک سالن تحویل بار به نماینده شرکت حمل کننده گزارش مکتوب نمایند. در غیر اینصورت شرکت های بیمه از پرداخت هزینه خسارات احتمالی خودداری می نمایند.