گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
 

گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن

به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در مبادی ورودی ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از کارکنان "هما" پذیرایی به عمل آمد.
دوشنبه، 23 بهمن 1402 | Article Rating

تصاویر
  • گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
  • گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
  • گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
  • گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
  • گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
  • گزارش تصویری پذیرایی از کارکنان "هما" به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن
ثبت امتیاز