حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
 

حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری

گزارش تصویری ازشرکت پرشور مردم انقلابی و ولایتمدار در راهپیمایی ۲۲ بهمن و دریافت پرچم مقدس جمهوری اسلامی از غرفه برپا شده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر منتهی به میدان آزادی
دوشنبه، 23 بهمن 1402 | Article Rating

تصاویر
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
  • حضور "هما" در غرفه وزارت راه وشهر سازی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲| گزارش تصویری
ثبت امتیاز