برگزاری دوره‌ی MBA هوانوردی
 

برگزاری دوره‌ی MBA هوانوردی

دوره‌ی MBA هوانوردی با همکاری صنعت و دانشگاه برگزار می‌شود؛ مدرک رسمی این دوره به صورت مشترک توسط "هما" و دانشگاه تهران اعطا می‌شود.
یکشنبه، 19 آذر 1402 | Article Rating

تصاویر
  • برگزاری دوره‌ی MBA هوانوردی
  • برگزاری دوره‌ی MBA هوانوردی
ثبت امتیاز