اخذ تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکایو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی "هما"
 

اخذ تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکایو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی "هما"

شنبه، 11 فروردین 1403 | Article Rating

به گزارش اداره کل روابط عمومی “هما”، سالانه هواپیمایی جمهوری اسلامی تحت ممیزی" EU-ETS" از سوی اتحادیه اروپا و "CORSIA" از سوی سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو برای تمامی پروازهای بین المللی، قرارمی گیرد.

هدف این ممیزی، نظارت بر نحوه و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و اعمال قوانین بین المللی در راستای حفظ محیط زیست می باشد تا از قرار گرفتن سطح انتشار گازهای گلخانه ای به میزان قابل قبول، اطمینان حاصل شود.

با انجام ممیزی‌های سالانه توسط نهادهای بین المللی فوق الذکر و بررسی میزان کربن انتشار یافته،اگر این میزان در سطح قابل قبول از سوی ممیزان قرارنگیرد،شرکت‌های هواپیمایی مشمول جریمه و متعاقباً اعمال محدودیت‌هایی در انجام پروازهای خود خواهند شد.

با توجه به نوع انجام پروازهای بین المللی "هما"،هواپیمایی جمهوری اسلامی ،ملزم به رعایت این الزامات بوده و از این رو سالیانه مورد ارزیابی ممیزان اتحادیه اروپا قرار می گیرد.

مکاتبه با شرکت GMBH Verification EST در کشور آلمان برای عقد قرارداد برای چگونگی انجام ممیزی، برگزاری جلسات مشترک کارشناسی‌با نمایندگان واحدهای سوخت و سیستم های اطلاعات مدیریت،بررسی و تحلیل های عملیاتی داده‌ها از جمله اقدامات اولیه بود که از ابتدای سال گذشته توسط اداره ایمنی پرواز و استاندارد عملیات "هما" انجام شد.

علیرغم امکان انجام ممیزی بصورت حضوری در مقرر ممیزان در فرانکفورت،با تلاش و پیگیری های مستمر همکاران اداره ایمنی پرواز و استاندارد عملیات ،با کسب مجوز از نهاد قانونگذار این امر، ممیزی بصورت مجازی برگزار شد.که سبب صرفه جویی بالغ بر ۳۰ هزار یورو گردید.

با برگزاری چندین جلسه با ممیزان شرکت مذکور، تهیه مدارک مربوط به پروازهای منتخب درخواست شده از طرف ممیز در هفته اول فرودین ماه سال جاری، سرانجام تائیدیه نهادهای مذکورمبنی بر رعایت استاندارهای فوق الذکر، توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، برای انجام پروازهای بین المللی صادر گردید.

 ذخیره حجمی بالای ۴۰ تن سوخت در پروازهای اتحادیه اروپا از مهم ترین دستاورهای حائز اهمیت این ممیزی است که در بانک اطلاعاتی نهاد قانون گذار Authority Germans ثبت خواهد شد که با ثبت در بازار سهام بورس جهانی، ارزش مالی این ذخیره بسیار قابل توجه است.

تصاویر
  • اخذ تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکایو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی "هما"
ثبت امتیاز