تخفیفات

- بلیت های دانشجویی در شبکه پروازی بین المللی "هما"، به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارج از ایران تعلق می گیرد.

- این تخفیف برای سفر در بازه زمانی 05دسامبر2022 تا 31دسامبر2023 لحاظ می گردد.

- به دلیل لزوم ارائه مدارک دانشجویی، امکان صدور این بلیتها از طریق دفاتر غیر حضوری وجود ندارد.

- 10درصد تخفیف دانشجویی شامل دانشجو،همسر و فرزندان بالای 12سال(به همراه دانشجو) می باشد .

- صدور این بلیتها از طریق شعب داخل و خارج و با شروع مسافرت خارج از ایران امکان پذیر است .

- مبدا یا مقصد مسافرت دانشجو، کشور محل تحصیل دانشجو و یا کشورهای مجاور در نظر گرفته شده است.

- بهره مندی از این تخفیف، به دفعات در سال میسر می باشد.