دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/8 شنبه

تعمیرات قطعات و خدمات کارگاهی

 

تعمیرات قطعات و خدمات کارگاهی

 

کارگاه های تخصصی مهندسی و تعمیرات شامل کارگاه های مکانیکال و کارگاه های اویونیک هواپیما به عنوان بخشی از مجموعه قسمت مهندسی و تعمیرات، با استفاده از نيروهاي كارآمد و تجهيزات مناسب، کلیه خدمات مرتبط با تعمیر قطعات و فعالیتهای تخصصی جانبی و همچنین آزمونهای غیر مخرب هواپیما را ارائه مينمايند. 
 

کارگاه های مکانیک هواپیما

کارگاههای مکانیک هواپیما با بهره گیری از امکانات به روز و تجهیزات مناسب، توانایی انجام بازرسی، تست، تعمیر، تعمیرات اساسی، خدمات گسترده کارگاهی و اصلاحیه های لازم بر روی قطعات مکانیکی موتور و هواپیما های مختلف در زمینه های جوشکاری، تعمیرات سازه هواپیما ،هیدرولیک و ارابه فرود هواپیما و.... بر اساس لیست قابلیتهای کارگاهی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری را در 17 مجمعه مجزا و به مساحت تقريبي 15000 متر مربع و به شرح ذیل دارا ميباشد:  


 

 

کارگاههای اویونیک (الکترونیک هوایی) هواپیما

 
کارگاههای اویونیک هواپیما با بهره گیری از امکانات به روز و تجهیزات مناسب، توانایی انجام بازرسی، تست، تعمیر، تعمیرات اساسی و اصلاحیه های لازم بر روی قطعات الکتریکی/اویونیکی هواپیما های مختلف را بر اساس لیست مصوب قابلیتهای کارگاهی و به شرح ذیل داراست:
 این کارگاهها كه از نظر توانايي، نيروي كارآمد و تجهيزات از كارگاه هاي برتر در منطقه بوده، با بهره گیری از 6 واحد مجزا و به مساحت تقريبي 3700 متر مربع و امکانات به روز و تجهیزات مناسب، توانایی انجام بازرسی، تست، تعمیر، تعمیرات اساسی و اصلاحیه های لازم بر روی تعداد وسيعي از قطعات الکتریکی، الکترونیکی و اویونیکی موتور و هواپیما های مختلف را بر اساس لیست قابلیتهای کارگاهی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری دارا ميباشد.
.