دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
خدمات یخ زدایی هواپیما

خدمات یخ زدایی هواپیما

"هما" با داشتن تجهیزات مخصوص یخ زدایی در فرودگاههای امام خمینی و سایر فرودگاه ها ، خدمات یخ زدایی هواپیماها را با بکارگیری مایع Kilfrost و با استفاده از نیروهای آموزش دیده و آشنا با آخرین استانداردها را انجام می دهد.

تأسیسات آماده سازی ضدیخ "هما" در فرودگاه امام خمینی در کشور و منطقه منحصربفرد می باشد.