دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 8 اسفند 1394

آموزش بازرگانی

مرکز آموزش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" دوره های رزرویشن و نرخ گیری از سیستم آمادئوس را برای کلیه علاقه مندان در تهران و شهرستان برگزار می نماید.:

این مرکز ارائه دهنده آموزشهای تخصصی در زمینه های ذیل نیز می باشد 
 
فرم ثبت نام
 
اطلاعات دوره های آموزشی تهران و شهرستان