دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 12 آذر 1397 برای خرید بلیت بصورت تلفنی ابتدا مسافر با شماره (46621888-021) واحد رزرواسیون و فروش تلفنی هما تماس گرفته و با ارایه اطلاعات مورد نیاز شامل مسیر و تاریخ مورد نظر‚ نام و نام خانوادگی کلیه مسافرین ‚ شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل نسبت به رزرو جا اقدام نماید ، سپس اطلاعات رزرواسیون و مبلغ بلیت با شناسه مخصوص بانکی و نحوه پرداخت  آن به شماره تلفن همراه مسافر ارسال می گردد. مسافر می تواند با استفاده از کارت های عضو شتاب و رمز دوم آن مطابق دستورالعمل های ارسالی ، هزینه بلیتها را پرداخت نماید . 
پس از رویت مبلغ پرداختی ‚ همکاران واحد فروش اقدام به صدور بلیت ها نموده وشماره بلیت از طریق پیامک و ایمیل به مسافر اطلاع رسانی می شود.
لازم به ذکر است کلیه مسافرین ورودی به ایران میتوانند با استفاده از خدمات این واحد‚ با ارایه مدارک مورد نیاز بصورت ایمیلی ‚ اقدام به تغییر یا کنسلی بلیت های صادره در دفاتر خارج از ایران نمایند .