دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
دوشنبه 28 آذر 1390 مسافران از چه طریق می توانند بلیت بین المللی در پروازهای هما را تهیه نمایند؟

خرید بلیت برای مسیرهای بین المللی از طریق دفاتر فروش "هما"  ،دفاتر خدمات مسافرتی (آژانس های مسافرتی) و به صورت اینترنتی از وب سایت هما( ebooking.iranair.com) امکان پذیر است . البته واحد فروش تلفنی "هما" می تواند رزرو تلفنی نیز برای مسافران انجام دهد که مسافرین با دریافت کد رزرو  از این واحد تا زمان معینی که به آنان اعلام می گردد، فرصت دارند جهت صدور بلیت به یکی از دفاتر هما مراجعه فرمایند .