دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 درصورت وجود محتويات باارزش درون جامه دان چه بايد كرد اينگونه اقلام مي بايست درون ساك دستي همراه خود به داخل كابين هواپيما حمل گردند همچنين مي توان با مراجعه به واحد بار هما و با توجه به ارزش آن بار مورد نظر خود را بيمه نمود.