دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا امكان حمل كپسول اكسيژن به داخل كابين هواپيما وجود دارد؟

خير، براساس مقررات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" حمل كپسول اكسيژن شخصي به داخل كابين هواپيما ممنوع مي باشد. درصورت نياز به استفاده از كپسول اكسيژن درحين پرواز، مراتب بايد در زمان خريد بليت توسط مسافر و پس از تاييد پزشك معتمد "هما" به دفاتر فروش اعلام تا اقدامات لازم انجام پذيرد.