تاريخچه آرم هما
پس از آغاز به كار "هواپيمايي ملي ايران" و ثبت آن به عنوان شركت ملي، نام "هما" از تركيب سه حرف نخست اين سه كلمه بوجود آمد و براي معادل انگليسي، به دليل ثقيل بودن نام Iran National Airline از تركيب ساده تر IranAir استفاده شد. انتخاب آرم براي هما از طريق اعلام فراخوان در روزنامه هاي كيهان و اطلاعات در سال 1340 به مسابقه گذاشته شد. امر داوري توسط هيئتي از دانشكده هنرهاي زيبا انجام شد.
در اين مسابقه طرح يك جوان ايراني با الهام از يكي از سرستون هاي تاريخي تخت جمشيد برنده شد."ادوارد زهرابيان" طراح نشان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" ، زماني اين نشان ماندگار را طراحي كرد كه فقط 22 سال داشت. اين جوان با استفاده از يك سري موتيف هاي ايراني طراحي خود را انجام داد. بهترين الگويي كه وي مي توانست برگزيند، پرنده اي در اسطوره هاي ايراني به نام "هما" بود كه نمونه اش را تنها در تخت جمشيد مي شد يافت. نام اين پرنده هم چنين در كتاب هاي "گريشمن"، باستان شناس مشهور فرانسوي كه حوزه تخصصي مطالعاتش ايران باستان بود، آمده است. سرستون پرنده اي را به تصوير مي كشيد كه داراي سه خصوصيت منحصر به فرد بود: سر عقاب، گوش هاي گاو و يال اسب. در برخي از منابع آمده است كه هما هرگز نمي آرامد و در تمام طول زندگي خود تا حدي در اوج  پرواز مي كند كه از ديده گان نهان شده و هرگز بر روي زمين نمي آسايد. رنگ پيشنهادي طراح براي اين لوگو، آبي فيروزه اي بود.