مسافرت هوایی : سلامت پرواز
استفاده از خطوط هوایی جهت مسافرت درطول سال های اخیردر سراسر دنیا  رشد افزایشی داشته است . در همین راستا تعـــداد پروازها ی طولانی مدت و بدون توقف نیز افزایش چشمگیری داشته است که به واسطه آن، مســافرین نیز مدت بیشتری را در پرواز بسر می برند و درنتیجه ریسک بروز مشکلات ناشی از شرایط پرواز بخصوص درافراد با بیماری های زمینه ای افزایش می یابد.
 درصورت انجام  پیش بینی های لازم و برنامه ریزی قبل و در طول پرواز و بعد از سفر توسط مسافرین میزان بروز مشکلات احتمالی کاهش خواهد یافت.
توصیه های پزشکی برای مسافرین کم توان حرکتی
مسافرین ناتوان یا بیمار قبل از مسافرت می باید اقدامات ذیل را انجام دهند:
- فراهم نمودن برگه اطلاعات پزشکی از دفاتر فروش بلیت "هما" در ایران و شعبه های خارج از کشور
- تکمیل فرم مربوطه توسط پزشک معالج
- مراجعه به مرکز پزشکی هوایی "هما" در تهران یا پزشکان معتمد در شهرستان ها جهت فراهم آوردن نیازهای پزشکی بیمار در تمام مسیرهای پروازی شامل: همراه پزشکی ( پزشک – پرستار) تجهیزات پزشکی ( اکسیژن ـ صندلی چرخدار ـ برانکار ـ دستگاه الکتروشوک ـ دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور ـ ساکشن و ...)
در شعبه های خارج از کشور هماهنگی های لازم توسط رییس شعبه انجام خواهد پذیرفت.
موانع سفر هوایی
سفر هوایی در موارد ذیل ممنوع می باشد:
 نوزادان با سن کمتر از 48 ساعت
 خانم های باردار تا 32هفتگی وبارداری دوم به بعد تا 28 هفتگی
 دردهای آنژین صدری قلب در حال استراحت
 بیماری های مسری
 بیماری دکومپرسیون بعد غواصی
 افزایش فشار داخل جمجمه ای در اثر خونریزی،تروما یا عفونت
 عفونت های سینوسی،گوش وبینی به خصوص در هنگام گرفتگی گوشمیانی ولوله استاش
 سکته های قلبی ومغزی اخیر( بسته به شدت بیماری و طول سفر(
 جراحی و صدمات اخیر و در صورت وجود گاز در حفره های بسته بدن علی الخصوص در ترومای شکمی، جراحی های معده و روده، صدمات به جمجمه و چشم، جراحی مغز و چشم شامل جراحی های نفوذی به داخل کاسه چشم و مردمک
 بیماری های حاد و شدید تنفسی وتنگی نفس در حال استراحت و پنوموتوراکس جذب نشده
 بیماری کم خونی سایکل سل
 بیماری های روانی به جز بیماری های کنترل شده
لیست فوق دربرگیرنده همه شرایط نیست واعلام مناسب بودن وضعیت بیمار برای پرواز در افراد مختلف متفاوت است.

مدیر کل پزشکی هوایی
نام ونام خانوادگی : دکتر محمد رضی
آدرس : فرودگاه مهرآباد - ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - ساختمان پزشکی
تلفن :   46624322 21 98 +
دورنگار: 46628850 21 98 +

 از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر