دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

دستگاه خود پذیرشبا راه اندازی و استفاده از این دستگاه ها در ترمینال پروازهای داخلی هما، ضمن حرکت به سمت مکانیزه شدن کامل عملیات پذیرش مسافر همگام با سایر شرکت های معتبر هواپیمایی دنیا، مسافرین محترم پروازهای داخلی هما از فرودگاه های مهرآباد ،  اصفهان، مشهد و اهوازمی توانند خود اقدام به انجام عملیات پذیرش مسافر نموده، شماره صندلی خود را انتخاب و کارت پرواز دریافت نمایند و مسافرینی که بار به همراه دارند نیز می توانند بعد از گرفتن کارت پرواز از دستگاه های KIOSK به کانتر پذیرش مسافر مراجعه نموده و بسته خود را بدون ایستادن در صف تحویل داده و رسید دریافت نمایند.در آینده از این دستگاه ها در ایستگاه های دیگر هما نیز استفاده خواهد شد.