دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

ویزا و پاسپورت


به جهت کسب اطلاعات دقیق می توانید از طریق لینک زیر به وب سایت وزارت امور خارجه متصل و اطلاعات مورد نیاز را جستجو نمائید


http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=27752

نکات ضروری در مورد گذرنامه