كاربر گرامي
روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" در نظر دارد به زودي سيستم اشتراك دريافت خبرنامه خود را راه اندازي نمايد.
خواهشمند است در صورت تمايل به دريافت اين خبرنامه :
نام و نام خانوادگي
آدرس پست الكترونيك
شماره تلفن همراه
 خود را با درج موضوع " اشتراك خبرنامه" به پست الكترونيك pr@iranair.com و يا شماره تلفن پيامكي 30007632 ارسال نماييد.