دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 9 اسفند 1394

صادرات داخلی بار(پذیرش و ارسال بار به مقاصد داخلی)

واحد بار داخلی 

 

چگونه با هما بارهای خود را به سایر شهرهای ایران ارسال کنیم ؟واحد بار داخلی "هما" بر اساس رویه و مقررات حمل بار مطابق با استانداردهای جهانی جهت ارسال بار داخلی اقدام می نماید.

افرادی که قصد ارسال بار به مقاصد داخلی را دارند می توانند با مراجعه به واحد بار داخلی "هما" برای ارسال محموله خود اقدام نمایند. شرایط لازم و نحوه ارسال بار داخلی در پی آمده است:


 

چه کسانی برای صادرات داخلی بار اقدام مینمایند:** این گونه افراد می توانند به قسمت بار داخلی "هما" مراجعه  وطی انجام مراحل زیر محموله خود را ارسال نمایند.


مراحل پذیرش بار

 

** برای ارسال بار به مقاصد داخلی همراه داشتن کارت ملی و یا مدرک معتبری که احراز هویت فرستنده را مشخص نماید الزامی است

 

*قابل ذکر است مفاد این قرارداد در 12 بند پشت نسخه فرستنده بارنامه درج شده است که ترجمه آن در دفاتر فروش بار "هما" در دسترس است. ​​

*جهت آگاهی بیشتر ، تابلوی اطلاعاتی در محل پذیرش بار قرار دارد که اطلاعات مربوط به تعداد وساعات پروازها ارایه می شود و فرستنده بار می تواند با فرد گیرنده برای ساعات مراجعه به فرودگاه مقصد و دریافت بار هماهنگی لازم را به عمل آورد. 

*همچنین فرستنده برای دستیابی به اطلاعات پرواز میتواند به سایت "هما" مراجعه نماید.