فروش اینترنتیدفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
واردات خارجی بار هما

واردات خارجی بار هما

مدارک محمولات ارسالی که توسط هما و شرکتهای هوایی طرف قرارداد از اقصی نقاط دنیا به مقصد تهران حمل می شود پس از ورود ، در واحد واردات خارجی بار جمع و تنظیم می گردد و به منظور ارایه خدمات بهینه پس از ثبت و هماهنگی های لازم بارنامه، قبض انبار و برگ ترخیص با مراجعه صاحبان کالا تحویل و یا در صورت درخواست مشتریان گرامی بدون مراجعه حضوری به آدرس مورد نظرشان ارسال می گردد.
 

جهت برقراری ارتباط مستقیم با واحد فوق می توانید در تهران از طریق خطوط ارتباطی زیر و در شهرستانها از طریق دفاتر هما اقدام نمایید.