دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج

1398/6/16 شنبه

برنامه بازگشت حجاج بیت الله الحرام به کشور با پروازهای هما  در روزشانزدهم شهریور     

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" برنامه پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام  از فرودگاه جده به فرودگاه های اصفهان ،تبریز و حضرت امام (ره ) در روز شانزدهم شهریورماه سال جاری به شرح ذیل اعلام می شود.
جده-اصفهان
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به اصفهان
1459 13092-13112-13431 09:20
1463 13021-13092-18018 12:45
1479 13021-13107 18:15
1453 13122-13321 19:30
1457 13106-13122-13435 21:15
1461 13308-13435 22:45
جده-تبریز
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه تبریز
1451 11031-11062 06:05
1455 11002-11050 08:45
1467 11002-11036-11037 15:05
1471 11036-11230 16:05
جده-فرودگاه حضرت امام (ره)
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره)
1475 17274-49018-52001 18:25
1469 49001-49008-49016-52001 01:55 بامداد روز هفده ام شهریور
شایان ذکر است خانواده حجاج گرامی برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت حجاج به کشور می توانند به سایت haj.iranair.comمراجعه نمایند همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" برای دسترسی حانواده های گرامی به اطلاعات پروازهای بازگشت حجاج به کشور ،شماره تلفن های پاسخگویی در مراکزاستان های اصفهان  ،آذربایجان شرقی و تهران را به شرح ذیل  اعلام  می نماید.
ایستگاه پروازی شماره تلفن های پاسخگو
فرودگاه اصفهان 35275101-35275102-35275104-031
فرودگاه تبریز 09148419007-09352131820
فرودگاه حضرت امام (ره) 46625151-021-  09122997108 -09121132540
 
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ