دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج

1398/6/13 چهارشنبه

برنامه بازگشت حجاج بیت الله الحرام به کشور با پروازهای هما  در روزپانزدهم شهریور   

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" برنامه پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام  از فرودگاه جده به فرودگاه های اصفهان ،تبریز و حضرت امام (ره ) در روز پانزدهم شهریورماه سال جاری به شرح ذیل اعلام می شود.
جده-اصفهان
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به اصفهان
1517 13010-13048 13:00
1521 13010-13429 14:15
1529 13429-13438 18:15
1511 13095-13097-13123 22:30
1515 13025-13123 23:30
1519 13053-13090 01:15 بامداد روز شانزدهم شهریور
1531 13053-13705 06:15 بامداد روز شانزدهم شهریور
جده-تبریز
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه تبریز
1505 11028-11047 10:05
1509 11028-11247-11261 11:05
1525 11260-11261-11264 17:05
1503 11032-11260 20:35
1527 11031-11032-11237 04:40 بامداد روز شانزدهم شهریور
جده-فرودگاه حضرت امام (ره)
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره)
1501 17003-17141 07:40
1513 17031-17141-49008 12:40
1507 35013-37003 21:40
1523 17721-31220 03:55 بامداد روز شانزدهم شهریور
شایان ذکر است خانواده حجاج گرامی برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت حجاج به کشور می توانند به سایت haj.iranair.com مراجعه نمایند همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" برای دسترسی حانواده های گرامی به اطلاعات پروازهای بازگشت حجاج به کشور ،شماره تلفن های پاسخگویی در مراکز استان های اصفهان  ،آذربایجان شرقی و تهران را به شرح ذیل  اعلام  می نماید.
ایستگاه پروازی شماره تلفن های پاسخگو
فرودگاه اصفهان 35275101-35275102-35275104 -031
 فرودگاه تبریز 09148419007-09352131820
فرودگاه حضرت امام (ره) 46625151-021-  09122997108 -09121132540
 
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ