دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1398/9/11 دوشنبه

“هما همچنان رکورد دار پروازهای داخلی

 
 براساس آمار منتشره شده از سوی  سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما درمهر ماه سال جاری ، بیشترین پرواز داخلی را از مبدا فرودگاه مهرآباد انجام داده است.
 بر اساس این گزارش، درمهرماه، تعداد 4952 پرواز توسط 16 شرکت هواپیمایی داخلی از فرودگاه مهرآباد انجام شده است  که در بین 16 شرکت هواپیمایی داخلی، "هما" با انجام 676 پرواز، بیشترین پرواز را همانند دو ماه گذشته مرداد وشهریور به خود اختصاص داده است.به عبارتی دیگردر مهرماه 14 درصد از کل پروازهای انجام شده از مبدا فرودگاه  مهرآباد، توسط "هما" انجام شده است.
ازسوی دیگر آمار نشان می دهد، از  676  پرواز را انجام شده در مهرماه، تعداد 491 پرواز (73 درصد) از پروازها به موقع بوده است.
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ