دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1397/5/10 چهارشنبهتهران- اصفهان- یزد

برنامه پروازهای رفت عملیات تمتع هما در روزهای 11، 12 و 13 مرداد 1397

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، برنامه پروازهای عملیات رفت حج تمتع 97 این شرکت در تاریخ11 مرداد ماه جاری که از ایستگاه های تهران(فرودگاه امام)،اصفهان ویزد انجام می شود، به شرح زیر اعلام می گردد:
ردیف شماره پرواز مبدا مقصد ساعت انجام پرواز ساعت رسیدن به مقصد
(به وقت محلی)
1 1512 تهران مدینه منوره 03:50 05:30
2 1502 تهران مدینه منوره 08:05 09:45
3 1504 تهران مدینه منوره 09:50 11:30
4 1510 تهران مدینه منوره 13:40 15:20
5 1500 یزد مدینه منوره 06:20 07:50
6 1508 یزد مدینه منوره 19:45 21:30
7 1506 اصفهان جده 20:10 21:30
8 1514 اصفهان جده 22:20 23:40
برنامه پروازهای رفت عملیات تمتع "هما" در روز 12 مرداد 1397
ردیف شماره پرواز مبدا مقصد ساعت انجام پرواز ساعت رسیدن به مقصد
(به وقت محلی)
1 1560 تهران جده 16:45 18:50
2 1558 تهران مدینه منوره 19:50 21:30
3 1562 تهران مدینه منوره 22:40 24:00
4 1550 اصفهان جده 07:20 08:40
5 1556 اصفهان جده 12:00 13:20
6 1564 اصفهان جده 20:40 22:00
7 1552 یزد مدینه منوره 07:00 08:45
8 1554 یزد مدینه منوره 08:00 09:30
برنامه پروازهای رفت عملیات تمتع "هما" در روز 13 مرداد 1397
ردیف شماره پرواز مبدا مقصد ساعت انجام پرواز ساعت رسیدن به مقصد
(به وقت محلی)
1 1532 تهران جده 06:55 09:00
2 1536 تهران مدینه منوره 20:10 21:50
3 1538 تهران مدینه منوره 21:20 23:00
4 1530 تهران مدینه منوره 22:25 23:45
5 1526 اصفهان جده 03:00 04:20
6 1540 اصفهان جده 09:40 11:00
7 1528 یزد مدینه منوره 07:45 09:15
8 1534 یزد مدینه منوره 20:15 22:00
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ