دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1397/3/12 شنبه

تغییرساعت تعدادی از پروازهای هما در روز 14 خرداد

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی"هما" با توجه به برگزاری مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بعدازظهر روز دوشنبه 14 خردادماه سال جاری و بسته بودن فرودگاه های مهرآباد و حضرت امام(ره)،تعدادی از پروازهای داخلی و بین المللی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" در این روز با تغییراتی در ساعت پرواز به شرح ذیل انجام خواهد شد:
 
پروازهای داخلی-خروجی
ساعت انجام پرواز تغییرات مسیرپروازی شماره پرواز
21:05 4ساعت و 30دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران -اصفهان 254
21:00 4ساعت و 30دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران -کرمانشاه 287
22:30 3 ساعت و35 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران - بوشهر 319
21:10 4 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران -اردبیل 3403
21:10 4 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران -رشت 3333
21:10 4 ساعت و50 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران - نوشهر 3343
21:00 55 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران -دزفول 3417
 
پروازهای داخلی(ورودی)
ساعت انجام پرواز تغییرات مسیرپروازی شماره پرواز
19:35 3ساعت و 30دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت بیرجند-تهران 217
19:45 3ساعت و 20دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت مشهد- تهران 467
19:40 2ساعت دیرتر و 30 دقیقه از زمان مندرج در بلیت گرگان - تهران 3359
22:50 4 ساعت و30 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت کرمانشاه -تهران 286
00:55بامداد روزبعد 3 ساعت و35 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت بوشهر-تهران 318
23:15 4 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت اردبیل -تهران 3402
22:55 4 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت رشت-تبریز 3315
01:00بامداد روزبعد 4 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت تبریز -رشت 3314
02:45 بامداد روزبعد 4 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت رشت -تهران 3332
22:40 4 ساعت و50 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت نوشهر-تهران 3342
23:10 55 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت ذرفول -تهران 3416
 
پروازهای بین المللی
ساعت انجام پرواز تغییرات مسیرپروازی شماره پرواز
08:20بامداد 1 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران- فرانکفورت 721
14:25 2 ساعت و 20دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت فرانکفورت- تهران 720
09:00 1 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران- میلان 751
13:30 1 ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت میلان- تهران 750
21:00 4 ساعت و5 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت تهران-باکو 749
22:40 4 ساعت و5 دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت باکو-تهران 748
01:25 بامداد 15 خرداد 4ساعت و 30دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت دبی- تهران 659
23:05 4ساعت و 30دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت اصفهان-دبی 680
شهروندان محترم می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از آخرین تغییرات با شماره تلفن 46621888 واحد پاسخگویی فروش تلفنی"هما" تماس حاصل فرمایند.
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ