دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1397/1/26 يكشنبه

هما برای ششمین بار موفق شد گواهینامه IOSA را کسب نماید

 
 
گواهینامه) ( IATA Operational Safety Audit IOSA شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" که ممیزی عملکرد ایمنی شرکت های هواپیمایی بازرگانی عضو انجمن بین المللی شرکت‏های هواپیمایی(یاتا) در حوزه های عملیات پرواز، مهندسی وتعمیرات، خدمات فرودگاهی، منابع انسانی، حراست و آموزش است، به صورت دوسالانه انجام می پذیرد و در صورت کسب موفقیت، مجوز ادامه عضویت شرکت های هواپیمایی در یاتا صادر و به صورت گواهینامه IOSA  به آنها تحویل می شود.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" دراین دوره از ممیزی IOSA  از تاریخ 18 تا 22 آذرماه     1396 به مدت یک هفته و توسط شرکت استرالیاییAviation Compliance Solution(ACS)  که به عنوان یکی از شرکت های مورد تایید یاتا برای انجام این ممیزی است، مورد اارزیابی قرار گرفت و با موفقیت مراحل اجرایی ممیزی را پشت سر گذارد و موفق شد گواهینامهIOSA  با تاریخ اعتبار جدید را کسب نماید. آخرین اعتبار گواهینامه مزبور 5 مارس سال 2018 بود که با تمدید آن به مدت دو سال،"هما" عضویت خود در یاتا را تا 5 مارس سال 2020 به تثبیت رساند.
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ