دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1396/11/10 سه شنبه

تغییر در برنامه پروازهای بین المللی و داخلی هما در روز چهارشنبه96/11/11-31 ژانویه2018

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" تغییرات برنامه ای در پروازهای بین المللی این شرکت در روز چهارشنبه به شرح زیر اعلام می گردد: 
پرواز تهران - استکهلم با شماره ۷۱۳ با  ۱:۴۵ ساعت تاخیر در ساعت ۱۰:۰۰ صبح انجام خواهد شد
پرواز استکهلم - تهران با شماره  ۷۱۲ با  ۱:۴۵ ساعت تاخیر در ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه به وقت محلی انجام خواهد شد
پرواز تهران - بیروت با شماره ۶۶۱ با  ۵:۲۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۱:۳۰ انجام خواهد شد
پرواز بیروت - تهران با شماره ۶۶۰ با  ۵:۲۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۴:۳۵ انجام خواهد شد
پرواز تهران - وین با شماره  ۷۱۷ با  ۳:۱۰ دساعت تاخیر در ساعت ۱۲:۰۰ انجام خواهد شد
پرواز وین - تهران با شماره ۷۱۶ با  ۳:۱۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۵:۴۰ به وقت محلی انجام خواهد شد
پرواز تهران-رم به شماره 739 با 5 ساعت تاخیر در ساعت 20:50 انجام خواهد شد
پرواز رم -تهران به شماره 738 با 5 ساعت تاخیر در ساعت 00:59 انجام خواهد شد
پرواز تهران -بغداد به شماره 3423 با 2:30 ساعت تاخیر در ساعت 11:00 انجام می شود 
پرواز بغداد-مشهد به شماره 3430 با 2:30 ساعت تاخیر در ساعت 13:30 انجام می شود 
پرواز مشهد-بغداد به شماره 3431 با 2:30 ساعت تاخیر درساعت 17:15 انجام می شود 
پرواز بغداد-تهران به شماره 3422 با 2:30 ساعت تاخیر در ساعت 20:15 انجام می شود 

01:20
پرواز تهران - استکهلم با شماره 713  با 3:45 ساعت تاخیر در ساعت 12:00 ظهر انجام خواهد شد
پرواز استکهلم - تهران با شماره  712 با 3:30 ساعت تاخیر در ساعت 17:20 دقیقه به وقت محلی انجام خواهد شد
پرواز تهران - بیروت با شماره 661  با  7:20 ساعت تاخیر در ساعت 13:30 انجام خواهد شد
پرواز بیروت - تهران با شماره 660 با 7:20 ساعت تاخیر در ساعت 16:35 انجام خواهد شد

01:40
پرواز اصفهان-تهران باشماره 3301 با 1 ساعت تاخیر در ساعت 04:35 صبح انجام خواهد شد
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ