دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1396/11/10 سه شنبهاین خبر به روز می شود

آخرین وضعیت پروازهای داخلی و بین المللی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما 96/11/10

 

02:30 
پرواز شماره 711  تهران- لندن ، ساعت 07:40 در ساعت 11:40 دقیقه انجام می شود
پرواز شماره 733  تهران - پاریس ، ساعت 09:00 درساعت 17:30 دقیقه انجام می شود
پرواز شماره 751  تهران- میلان ، ساعت 09:20 درساعت 15:20 دقیقه انجام می شود
پرواز شماره 810 تهران - بمبیی ، ساعت 06:15 دقیقه در ساعت 17:45 دقیقه انجام می شود

03:00
پرواز شماره 292 تهران - یزد ، ساعت 06:00 درساعت 08:00 انجام می شود
پرواز شماره 382  تهران- زاهدان ،ساعت 04:25 درساعت 07:55  انجام می شود
پروازشماره  216  تهران - بیرجند، ساعت 05:10 درساعت 08:00 انجام می شود
پرواز شماره 243 تهران - رشت ، ساعت 09:45 درساعت 12:35 انجام می شود 

03:30
پرواز شماره 658 تهران - دبی ،ساعت 07:00 درساعت 11:30 انجام می شود

04:45
پرواز شماره 711 تهران-لندن ،ساعت 11:40 درساعت 17:40 انجام می شود
پرواز شماره 3427 تهران -بغداد ساعت 8:30 درساعت 19:00 انجام می شود

06:46
پرواز شماره 751 تهران - میلان ساعت 15:20 کنسل شد
پرواز شماره 750  میلان- تهران ساعت 03:45 روز بعد کنسل شد
پرواز شماره 3409 تهران - بغداد ساعت 21:30 کنسل شد
پرواز شماره 3408 بغداد- تهران ساعت 01:50  روز بعد کنسل شد
پرواز شماره 658 تهران- دبی ساعت 11:30 کنسل شد
پرواز شماره 676 دبی - بندر عباس کنسل شد
پرواز شماره 257 بندرعباس -تهران ساعت 17:30 کنسل شد

ازمسافران گرامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما تقاضا میشود قبل ازعزیمت به فرودگاه با شماره تلفن های 46624258-46624259 تماس حاصل فرمایند
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ