دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج 96

1396/7/1 شنبه

بازگشت حجاج استان خراسان جنوبی به کشور

 
اولین گروه حجاج استان خراسان جنوبی در عصر روز اول مهر ماه سال جاری با پرواز1611 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" وارد فرودگاه بیرجند می شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" در نوزدهمین روزعملیات  انتقال حجاج به کشور ،با انجام اولین پرواز فرودگاه بیرجند،کاروانهای 39014- 39002 وارد این فرودگاه می شوند.
شایان ذکر است تعداد یک وهزار و 600 نفر از حجاج این استان به مدت 4 روز با پروازهای "هما"  به کشور مراجعت می نمایند.
.
بيشتر