1394/1/23 يكشنبه ورود كميته حمل و نقل مجلس به موضوع عدم پذيرش هواپيماي ايراني در جده
 رئيس كميته حمل و نقل كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از ارزيابي موضوع عدم پذيرش هواپيماي حامل زائران ايراني در فرودگاه جده خبر داد.
احمد جباري، رئيس كميته حمل و نقل كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، درباره عدم پذيرش هواپيماي ۷۴۷ هما توسط فرودگاه جده كه روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، گفت: اين موضوع بيشتر جنبه سياسي دارد تا جنبه فني؛ چراكه اين هواپيما در گذشته نيز براي انتقال حجاج به عربستان فعاليت مي كرد و تازگي ندارد.
نماينده مردم بندرلنگه، بستك و پارسيان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كميسيون عمران مجلس و به طور خاص كميته حمل و نقل اين كميسيون قطعا موضوع را مورد ارزيابي قرار مي دهد، افزود: در همين زمينه شخصا تماسي با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري داشتم و پيگيري ها از سازمان هواپيمايي و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ادامه دارد؛ زيرا بايد مشخص شود كه به چه دليل عربستان اجازه ورود هواپيماي ايران‌اير را به اين كشور نداد و مسافران خانه خدا را آزرده كرده است.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه ابعاد سياسي در اين تصميم دخيل بوده، تاكيد كرد: قطعا پيگري‌هاي ما ادامه خواهد داشت.
رئيس كميته حمل و نقل كميسيون عمران مجلس ادامه داد: اگر بنا به ادعاي عربستان اين هواپيما استاندارد اتحاديه اروپا را نداشته چرا تاكنون براي نشست و برخاست در فرودگاه جده مشكل نداشته و اكنون از پذيرش اين هواپيما ممانعت كردند.
منبع: خبرگزاري موج
آرشیو اخبار
نسخه قابل چاپ