دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا مسافر مي تواند وسايل نوك تيز ،شيشه اي،چيني و شكستني را به داخل كابين منتقل نمايد؟ خير، ورود كليه وسايل شكستني، تيز و بُرنده  به داخل كابين ممنوع مي باشد. ضمنا ً كليه لوسيون ها و كرم هاي آرايشي كه حجم تيوب آنها بيش از ml 100 باشد ممنوع است.