دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 چه عواملي بر روي انتخاب نوع سرويس غذايي ارائه شده به مسافرين تأثير مي‌گذارد؟

نوع هواپيما، مسير پرواز، ساعت انجام پرواز، امكانات هواپيما و مدت زمان پرواز