دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 مصرف يا عدم مصرف چه مواد غذايي و خوراكي هايي پيش از انجام پرواز توصيه مي شود؟ قبل از پرواز ترجيحا ً از خوردن مواد غذايي چرب، نوشابه هاي گازدار و مواد سرخ كردني و نفاخ پرهيز نماييد. همچنين مي توانيد با خوردن سبزيجاتي مثل هويج و يا انواع آجيل ها و داشتن استراحتي كامل از سفر خود لذت بيشتري ببريد.