دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
چهارشنبه 26 خرداد 1395 آیا کودکان در طول پرواز از سرویس غذایی متفاوت برخوردار می شوند؟ در پروازهای بین المللی سرویس غذایی متناسب با گروه سنی کودک در دو نوع نوزاد (0-2 سال) و کودک (2-12 سال) ارائه می گردد. مسافرین در صورت تمایل به تغییر نوع سرویس نوزاد به نوع کودک و یا نوع سرویس کودک به سرویس بزرگسال می توانند درخواست خود را در زمان تهیه بلیط اعلام نمایند