دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 سرویس غذای مخصوص چیست؟ غذای مخصوص عبارت است از سرویس غذایی که بنا بر محدودیت های پزشکی (دیابت، کم کلسترول و...)، عادات غذایی خاص (انواع رژیم های گیاهخواری و...)، و یا اعتقادی (هندو، و ...) و یا دیگر غذاهای مخصوص (غذای دریایی) ارائه می گردد.