دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 چنانچه در طول پرواز با مشکلی مواجه شدیم، چه اقدامی می بایست انجام دهیم؟

در صورت بروز هر گونه اشکال و یا نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مهمانداران خود تماس بگیرید. ضمنا ً میتوانید فرم های نظر سنجی از مسافرین را از سرمهماندار پرواز درخواست نموده و گزارش خود را در آن مکتوب و به ایشان تحویل نمایید.