دفتر فروش تلفنی
يكشنبه 16 اسفند 1394 مهندسی و تعمیرات هما

کارگاه مکانیکال   
1395/8/17 دوشنبه
آشیانه ایرباس   
1395/8/17 دوشنبه
تعمیرات خط پرواز   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه موتور   
1395/8/17 دوشنبه

کارگاه ایرباس   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه مکانیکال   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه کابین   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه مکانیکال   
1395/8/17 دوشنبه

آشیانه ایرباس   
1395/8/17 دوشنبه
اویونیک   
1395/8/17 دوشنبه
سرسره نجات   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه موتور   
1395/8/17 دوشنبه

کارگاه موتور   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه فایبرگلاس   
1395/8/17 دوشنبه
کارگاه موتور   
1395/8/17 دوشنبه