شعبه تاشكند
دفتر فروش تاشكند
نام رئيس شعبه
محسن اشرفيان
تلفن دفتر شعبه
2338163 71 998+
دورنگار دفتر شعبه
2335082 71 998+
پست الكترونيك 
 M.ASHRAFIAN@IRANAIR.COM
تلفن 
2335082 71 998+
آدرس
تاشكند خيابان صادق عظيم اوف (ژوكفسكي سابق) روبروي پلي كلينك مركزي
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 الي 17:00
جمعه از 07:00 الي 11:00 (در فرودگاه)-11:30 الي 13:30 (در دفتر)
شنبه از 09:00 الي 00/13

شعبه تاشكند هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران " هما " در سال 1995جهت ارائه خدمات در زمينه بارو مسافر تاسيس گرديد و در حال حاضر با هفته اي يك پرواز در مسير (تهران تاشكند-تهران)  در روزهاي جمعه در خدمت مسافران مي باشد.