تاريخچه حمل بار توسط ناوگان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 
حمل‌ و‌ نقل هوايي براي اولين مرتبه‌، جابجايي كالا را از طريق خطوط هوايي با اختصاص بخش كوچكي از كابين هواپيماهاي نسل اول به عنوان محل مخصوص حمل بار آغاز نمود. اين حركت به تدريج به سوي طراحي و ساخت هواپيماهاي بزرگ تر و مجهزتر تغيير يافت و تداوم اين روند تكامل، تا به امروز ادامه دارد. هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" با استفاده از دانش و تجربيات نيروي انساني و ناوگان موجود خود، ضمن ارتقا سطح كمي و كيفي عملكردها، تلاش مضاعفي را نيز در راستاي بهره‌مندي موثر و نظام‌مند كه مزيت‌هاي ارزشمند ديگري چون اهميت استراتژيك، تامين حفظ ايمني هواپيماها و استفاده از ظرايف و روش هاي نوين در جذب بار و كالاهاي حجيم با هر اوزاني را بر عهده دارد.

Cargo@iranair.com