شعبه هما در باكو
دفتر فروش هما در باكو
نام رئيس شعبه
مجتبی غلامیان
تلفكس دفتر شعبه
 5983455 12 994+
پست الكترونيك دفتر شعبه
gholamian@iranair.com
تلفن 
4985886 12 994+
4986623 12 994+ 
پست الكترونيك
 IRM_BAK @iranair.com
آدرس
باكو - خيابان خاقاني- روبروي باغ ملكان -مركز تجاري خاقاني- پلاك 1- طبقه همكف
ساعات كار دفتر
9:00 صبح لغايت 17:00

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" در سال  1992 به عنوان اولين شركت هواپيمايي خارجي فعاليت خود را در باكو با انجام دو پرواز هفتگي در مسيرهاي تبريز- باكو-تبريزوتهران -باكو-تهران آغاز نمود و در حال حاضر با هفته اي دو پرواز در مسير تهران - باكو و بالعكس فعاليت دارد.
 پروازهاي تهران باكو-تهران روزهاي سه شنبه و جمعه انجام مي پذيرد
در ساير شهرهاي جمهوري آذربايجان هيچگونه GSA با ايران اير همكاري نمي كند و تنها در شهر باكو در حدود 25 آژانس با ايران اير همكاري مي نمايند.