فروش پست
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف و فعاليت‌هاي بازرگاني خود، حمل و نقل بار به طور اعم و محمولات پستي به طور اخص و با توجه به اهميت حمل و نقل محمولات پستي در توسعه اقتصادي كشور كه نقش بسزايي دارد را در اولويت برنامه‌هاي كاري خود قرار داده است. در همين راستا متولي امور پستي "هما "، واحد فروش پست است كه فعاليت‌هاي پستي را تحت شرايط و ضوابط IATA/UPU با انعقاد قرارداد، با شركت پست جمهوري اسلامي ايران و تعدادي از ادارات پست ساير كشورها از جمله سوييس، اتريش، ژاپن، مالزي و... به انجام مي‌رساند. شايان ذكر است "هما" ساليانه بيش از 3200 تن از محمولات پستي داخلي و بين‌المللي را حمل مي‌نمايد. به همين منظور "هما" آماده همه گونه همكاري و همياري با شركت‌هاي پستي دولتي و خصوصي در داخل و خارج از كشور، همراه با هرضريب ايمني، سرعت، دقت و نرخ مناسب مي‌باشد.
در صورت تمايل جهت برقراري ارتباط مي‌توانيد با خطوط ارتباطي زير تماس حاصل نماييد:
تلفن:46625164 21 98+
       46625165 21 98+
نمابر:46628493 21 98+
پست الكترونيك: airmail@iranair.com
آدرس: تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مركزي "هما" – ساختمان مركزي-طبقه دوم- اتاق 263