شعبه دبي
دفتر فروش دبي
نام رئيس شعبه
محمود آگاهي
تلفن دفتر شعبه
 2228494 4 971+
دورنگار دفتر شعبه
 2229533 4 971+
آدرس دفتر شعبه
دبي -ديره- ميدان ساعت -خيابان آل مكتوم -برج السالميه -طبقه هفتم -واحد 702
پست الكترونيك 
 agahi@iranair.com
تلفن 
 2240200 4 971+
پست الكترونيك
 dxbrpir@emirates.net.ae
آدرس
دبي -ديره -ميدان ساعت -خيابان آل مكتوم -برج السالميه -طبقه همكف
ساعت كار
همه روز به غير از جمعه ها از 09:00 الي17:00

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران همه روزه در مسير تهران-دبي-تهران پرواز انجام مي دهد و در روزهاي سه شنبه وجمعه دو پرواز اضافي نيزبرقرار مي باشد.
 شنبه و پنج شنبه دو پرواز درمسير دبي-بندرعباس-دبي  انجام مي شود.
      يكشنبه  و چهارشنبه دو پرواز در مسير دبي-شيراز-دبي و در مسير دبي-اصفهان -دبي نيز دو پرواز در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه انجام مي گيرد.
      روزهاي سه شنبه وجمعه مجموعا" دو پرواز در مسير اهواز -دبي - اهواز به برنامه پروازي اضافه شده است .
 پروازهاي باري صرفا" روزهاي شنبه ,چهار شنبه و جمعه انجام بر قرار مي باشد


دفاتر فروش هما در ساير شهرهاي امارات

شارجه ابوظبي
GSA: Arabian Travel Agency
Address :P.O.Box 1477 Sharjah U.A.E.
Tel: +971 6 5610000
Fax :+971 6 5610202
Email:Sheba@atauae.com
GSA: Abu Dhabi Travel Bureau
Address :P.O.Box 278 Abu Dhabi Maidan Al Ittihad St. U.A.E.
Tel: +971 2 6311033
Fax :+971 2 6318380
Email:atb@emirates.net.ae 
العين مسقط
GSA: Abu Dhabi Travel Bureau
Address :P.O.Box 278 Abu Dhabi Maidan Al Ittihad St. U.A.E
Tel: +971 3 7541159
Fax :+971 3 7558980
Email:atbaan@emirates.net.ae
GSA: Mezoon Travel
Address:P.O.Box629 Muscat postal code 113 sultanate of Oman
Tel : +96 8 24787423
Fax: +96 8 24796082
Email: info@mezoontravel.com