شعبه "هما" در بيروت
دفتر فروش"هما" دربيروت
نام رئيس شعبه
مهدي روحاني
تلفن دفتر شعبه
753067 11 96+
743870  11 96+
دورنگار دفتر شعبه
 753067 11 96+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 Rohani@iranair.com
تلفن 
 753064 11 96+
753065 11 96+
دورنگار
 753066 11 96+
آدرس
بزرگراه حافظ اسد-بين ميدان جندولين و ميدان سفارت كويت-ساختمان الميس-طبقه همكف
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا جمعه 08:30 الي 16:00
شنبه 08:30 الي 13:00


هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به مقصد تهران و بالعكس پرواز دارد.
 روزهاي دوشنبه از بيروت به مقصد مشهد پرواز انجام مي شود.