واحد سرگرمي هاي داخل پرواز و سمعي و بصري روابط عمومي "هما"

تاريخچه سرگرمي هاي داخل پرواز در هما و به شكل امروزي به سال 1976 ميلادي (1355) برمي گردد كه با ورود هواپيماهاي پهن پيكر بوئينگ 747 به ايران  شكل عملي به خود گرفت.اين هواپيماها مجهز به سيستم صوتي و تصويري بوده و قابليت پخش فيلم و موسقي در پرواز را داشتند.


در سنوات قبل از سال 1380 ، انجام عمليات فني و تخصصي سيستم هاي صوتي و تصويري ناوگان "هما" در لندن صورت مي گرفت .با افتتاح مركز سرگرمي هاي داخل پرواز و سمعي و بصري در روابط عمومي ، تكنولوژي و تجهيزات لازم خريداري  گرديده و با آماده شدن استوديو صوتي و تصويري در "هما"  از سال 1380 واحد سرگرميهاي داخل پرواز فعاليت خود را آغاز نمود.


هم اكنون كليه عمليات فني تخصصي سيستم هاي صوتي و تصويري هواپيماهاي ناوگان "هما" اعم از تبديل، ضبط و تكثير فيلم هاي سينمايي و مستند كه براي پرواز انتخاب شده اند و همچنين انتخاب ، ويرايش و آماده سازي موسيقي هاي پرواز ( Boarding Musicو Seat Music )و ساخت نما آهنگهاي مختلف براي پخش در پرواز در اين واحد انجام مي پذيرد.
اين مركز مسووليت ساخت فيلم هاي مستند تبليغاتي، تيزرهاي تبليغاتي، فيلمبرداري هاي مختلف در سطح شركت و عكاسي صنعتي و تبليغاتي را نيز بر عهده دارد.