دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی
روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در نظر دارد به زودی سیستم اشتراک دریافت خبرنامه خود را راه اندازی نماید.
خواهشمند است در صورت تمایل به دریافت این خبرنامه

خود را با درج موضوع اشتراک خبرنامه به پست الکترونیک pr@iranair.com و یا شماره تلفن پیامکی 30007632 ارسال نمایید.