شعبه آمستردام
دفتر فروش آمستردام
نام رئيس شعبه

تلفن دفتر شعبه
 4054788 20 31+
دورنگار دفتر شعبه
 4054786  20 31+
پست الكترونيك دفتر شعبه

ساعات كار شعبه

دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 17:00
تلفن 
 4054790 20 31+
پست الكترونيك رزرواسيون و فروش
 res.ams@iranair.nl
پست الكترونيك دفتر فروش
 iranair@iranair.nl
آدرس دفتر
IRAN AIR   WTC  TOWER A-LEVEL 3
schiphol   blvd .191  1118 bg schiphol the netherlands

روزهاي يكشنبه و پنجشنبه كانتر فروش در سالن خروجي شماره ۳ فرودگاه schiphol روبروي check-in شماره ۲۶ از ساعت 09:300 الي 15:00 باز مي‌‌باشد.كانتر check-in ايران‌اير سالن خروجي‌ شماره ۳ رديف check-in شماره ۲۶ مي‌‌باشد
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس www.iranair.nl  مراجعه فرماييد.
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، روزهاي يكشنبه و پنج شنبه از فرودگاه امام خميني به فرودگاه شيفل در آمستردام پرواز دارد